budda got a mobile phone

March 1st, 2008

2 Responses to “budda got a mobile phone”

  1. Kochanie Says:

    This is XXI century buddha!

  2. ania Says:

    To jest naprawdę czy ktoś mu to włożył dla żartu?

Leave a Reply