IMAG0200.jpg
Sun 31 Jul 2011 01:20 AM

IMAG0190.jpg
Fri 29 Jul 2011 10:00 PM

IMAG0189.jpg
Fri 29 Jul 2011 09:35 PM

IMAG0162.jpg
Sun 03 Jul 2011 10:45 PM

IMAG0160.jpg
Sat 02 Jul 2011 11:25 PM
Black pepper crab

IMAG0156.jpg
Sat 02 Jul 2011 05:35 PM

IMAG0157.jpg
Sat 02 Jul 2011 05:35 PM
Pulau Lazarus

IMAG0155.jpg
Fri 01 Jul 2011 12:30 AM